TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
Geoffery Unkovich (UK)
Shining light in the darkness: LGBTQ+ people in war and conflict zones.
20.05.2022 18.00 CET
There are many LGBTQ+ people forced to face even more violence, exclusion, and isolation in their attempts to survive a warzone. What can we health care professionals be aware of when considering the plight of these (and other) marginalised people in desperate times.
What happens when connections to our loved ones and support networks are disrupted, broken, or destroyed. How can we stay enlivened, grounded, embodied and hopeful?
As health care professionals how do we stay connected with our own truth and with others who help us make sense of the world and our relationships?

This webinar provides a safe opportunity to share experience, and learn of support networks and some issues related to LGBTQ+ people in war and conflict. Gay Dance Movement Psychotherapist Geoffery Unkovich raises his voice and flag of hope for liberty, freedom, safety, support and acceptance for our LGBTQ+ family.

Джеффрі Ункович (UK)
Яскраве світло в темряві: ЛГБТК+ люди в зонах війни та конфліктів. 20.05.2022 18.00 CET

Багато ЛГБТК+ людей змушені стикатися з ще більшим насильством, відчуженням та ізоляцією у своїх спробах вижити в зоні бойових дій. Про що ми, медичні працівники, можемо знати, розглядаючи тяжке становище цих (та інших) маргіналізованих людей у відчайдушні часи. Що відбувається, коли зв'язки з нашими близькими та мережами підтримки порушуються, розриваються або руйнуються.
Як ми можемо залишатися живими, заземленими, втіленими та повними надії? Як ми, як медичні працівники, залишаємось на зв'язку зі своєю правдою та з іншими, які допомагають нам зрозуміти світ і наші стосунки?

Цей вебінар надає безпечну можливість поділитися досвідом та дізнатися про мережі підтримки та деякі проблеми, пов'язані з ЛГБТК+ людьми під час війни та конфлікту. Психотерапевт Gay Dance Movement Джеффрі Ункович піднімає свій голос і прапор надії на свободу, безпеку, підтримку та прийняття для нашої ЛГБТК+ сім'ї.
TAOMI 4 Ukraine
  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.

Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda