TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки

Kit Loring
My Story .
Debriefing for everyone with a story to tell.
30.04.2022 16.00CET
Everyone is impacted by this tsunami of suffering. Those on the frontline of conflict bear the brunt of this of course; and those who do their best to care for those who suffer can also experience the shock of it. Debriefing such experiences can help prevent lasting psychological distress and the possibility of symptoms of PTSD or vicarious trauma where we begin to develop symptoms that echo those of people we know or work with. 'My Story' is an opportunity to share what is happening to you and understand your reactions to this. Using the creative device of story making, we can also invent 'fictional' characters based on real life. They can then tell our story and so avoid a 1st person account which can sometimes be overwhelming.

Kit has many years experience of working in different parts of the world where there has been conflict and great suffering. His deeply sensitive approach, and his skills as a clinical arts therapist, supervisor and trainer, create a sense of safety and personal empowerment.
Кіт Лорінг
Моя історія .
Дебрифінг для кожного, хто має розповісти історію.
30.04.2022 16.00 CET

Це цунамі страждань впливає на всіх. Звичайно, ті, хто перебуває на передовій, несуть основний тягар; але і ті, хто робить усе можливе, щоб піклуватися про потерпілих, також можуть пережити шок від цього. Дебріфінг як досвід може допомогти запобігти тривалим психологічним стражданням і ймовірності розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу або вікарної травми, - коли ми починаємо розвивати симптоми, які перегукуються з симптомами людей, яких ми знаємо або з якими працюємо. «Моя історія» — це можливість поділитися тим, що з вами відбувається, і зрозуміти вашу реакцію на це. Використовуючи творчий прийом створення історії, ми можемо винайти «вигаданих» персонажів на основі реального життя. Потім вони можуть розповісти нашу історію, і таким чином ми можемо уникнути розповіді від першої особи, яка іноді буває приголомшливою.

Кіт має багаторічний досвід роботи в різних частинах світу, де були конфлікти та великі страждання. Його глибоко чутливий підхід, а також його навички клінічного терапевта, керівника та тренера створюють відчуття безпеки та особистих повноважень.
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.

  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
TAOMI 4 Ukraine
Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda