TAOMI for Ukraine
ТАОМІ для України
webinar series and support groups
серія навчальних вебінарів для психологів та групи підтримки
TAOMI presents a series of webinars to support colleagues working with Ukrainians affected by war
With these webinars TAOMI aims to provide helping professionals with the necessary knowledge and tools to approach specific issues related to war trauma.
In addition, TAOMI aims to raise funds from the webinars to support volunteers in the field and provide group supervision where sought. When registering for a webinar you can support these projects by buying a 'solidarity ticket' (more than one if you wish!) to enable a Ukrainian colleague to attend for FREE. All surplus funds will support the pro bono projects.

TAOMI представляє серію вебінарів для підтримки колег, працюючих з українцями, які постраждали від війни. За допомогою цих вебінарів TAOMI прагне надати фахівцям необхідні знання та інструменти для підходу до конкретних питань, пов'язаних із військовою травмою.
Крім того, TAOMI прагне залучити на вебінарах кошти для підтримки волонтерів на місцях, та для забезпечення групових супервізій, там, де це потрібно. Реєструючись на вебінар, ви можете підтримати ці проекти, купивши «квиток солідарності» (за бажанням більше одного!), щоб український колега міг взяти участь БЕЗКОШТОВНО. Усі надлишки коштів підуть на підтримку проектів pro bono.


Suzi Tortora Ed.D., BC-DMT, LCAT, LMHC,
Embodied Parenting: Activities to Engage, Soothe & Support Young Children & Families During Stressful Times
During extremely stressful times it is essential that caregivers create a sense of security and regularity despite the uncertainty of the immediate situation. Accurately reading a young child's nonverbal cues and understanding how to respond to these cues is a primary step in creating a meaningful connection and sense of stability.

The Embodied Parenting program emphasizes the significant role nonverbal communication plays in building a relationship using observation, play, songs, dance, movement, breathe and mindfulness activities. Through a nine-step process called Lullaby Circles caregivers and therapists will learn specific activities that enhance their body-to-body connection, to create a dancing dialogue with young children. Lullaby Circle activities develop the caregiver's body awareness and self-regulatory style, as they actively attune to, engage, soothe and support the child, creating both the relationship and self-regulatory capacity.
Suzi Tortora Ed.D., BC-DMT, LCAT, LMHC
Втілене батьківство: заходи для залучення, заспокоєння та підтримки маленьких дітей і сімей у стресові часи.
23.04.2022 13.30 CET


Під час надзвичайного стресу важливо, щоб опікуни створювали відчуття безпеки та регулярності, незважаючи на невизначеність безпосередньої ситуації. Точне читання невербальних сигналів маленької дитини та розуміння того, як реагувати на ці сигнали, є основним кроком у створенні значущого зв'язку та відчуття стабільності.

Програма «Втілене батьківство» підкреслює важливу роль невербальної комунікації у побудові стосунків за допомогою спостереження, гри, пісень, танців, рухів, дихання та усвідомлення. За допомогою дев'ятиступінчастого процесу, який називається "Lullaby Circles" (Коло колискових), вихователі та терапевти навчатимуться конкретним заняттям, які покращують їхній зв'язок з тілом, щоб створити танцювальний діалог з маленькими дітьми. Заняття "Lullaby Circles" (Коло колискових) розвивають усвідомлення тіла вихователя та його стилю саморегуляції, оскільки вони активно налаштовані на дитину, залучають, заспокоюють та підтримують, створюючи як стосунки, так і здатність до саморегуляції.
  • Regular ticket price - 15 euro
  • Solidarity ticket – 15 euro
  • Free ticket - If you are in Ukraine or you are in safety but with no income and/or working with Ukrainians pro bono, please mark this in the registration form.
  • Звичайна ціна квитка - 15 євро
  • Солідарний квиток – 15 євро
  • Безкоштовний квиток - якщо ви перебуваєте в Україні або перебуваєте в безпеці, але не маєте доходу та/або працюєте з українцями на безоплатній основі, позначте це у реєстраційній формі.
TAOMI 4 Ukraine
Contact us:

E-mail: info@taomi.eu

Facebook | Instagram | LinkedIn
Made on
Tilda